Week van de Veiligheid

Ook ondernemers worden steeds vaker geraakt worden door internetcriminaliteit, daarom staat de Week van de Veiligheid dit jaar in het teken van bescherming tegen internetcriminaliteit. Ondernemers kunnen veel ellende voorkomen door goed voorbereid de winter in te gaan en preventieve maatregelen te nemen.

Gemeenten dragen hun steentje bij door in de Week van de Veiligheid uiteenlopende activiteiten voor hun inwoners én ondernemers te organiseren. De Week van de Veiligheid vindt plaats van 8 tot en met 14 oktober 2018.

De Week van de Veiligheid is onderdeel van de Europese maand van de cyberveiligheid.