The Rapid Alert System for Non-Food Products

Zoals blijkt uit de huidige terugroepacties, worden gevarendriehoeken en waarschuwingsvesten in toenemende mate de focus van wettelijke toezichthoudende instanties. Het Rapid Exchange of Information System (RAPEX) is een EU-systeem voor snelle waarschuwingen voor consumentenbescherming. RAPEX wisselt informatie uit van lidstaten over gevaarlijke of potentieel gevaarlijke consumptiegoederen.

Op dit moment waarschuwt RAPEX voor de volgende producten:

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/0203/19&lng=en